Lưu trữ

Archive for 13/06/2010

[Đào hoa hành]Chương 5

13/06/2010 1 Bình luận

Đệ ngũ chương

(Tác giả: Đỗ Thủy Thủy

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gfeden/ Xuân Miên)

Hôm nay, Đào Hoa Cẩn Tam tính tình thờ ơ rốt cuộc đã bùng phát, ném bút qua một bên, cao giọng chất vấn hổ nhân ta: “Mấy thứ của nhân loại hà tất các người còn phải dạy, vả lại học rồi dùng làm gì?”

Xem chi tiết…