Lưu trữ

Archive for 27/06/2010

Cáo lỗi

27/06/2010 5 comments

Hiện nay ta đang ở nhà, mà máy ở nhà ta không có cài/cài không nổi CS3, nên tạm thời ta sẽ không làm file image + hướng dẫn được. Tốc độ edit truyện cũng sẽ không nhanh như lúc trước (vì ta đang nghỉ hè mờ ^_^). Mọi người cố gắng qua tuần sau, chờ ta trở lên Sài thành lại nhé ^^v.

Mấy ngày này ta đã nhận được kha khá comment xin pass, nhưng lại không ghi địa chỉ hộp thư, tuy ta hiểu là có bạn không muốn lộ hộp thư của mình, nhưng có vài địa chỉ ta gửi đi không được; hoặc trường hợp hỏi xin mà không nói rõ là hỏi xin pass của truyện nào (mặc dù ”ăn gian” bằng cách hỏi xin pass ngay trong trang của truyện 😉 ). Ta hiểu, nên sớm nhất là một ngày sau khi gửi pass ta sẽ xóa comment, thành ra trừ trường hợp vạn bất đắc dĩ thì mọi người hãy hỏi xin ngay trong bài Thông báo ở đầu trang chủ muốn pass của truyện nào giùm ta, chứ vào đọc truyện mà toàn thấy com xin pass không thì… ta hơi nản +_+ (mặc dù ta có xóa bớt, nhưng vẫn để sót một vài…).

Tuy ta đã có nhắc nhở trong phần Thông báo, nhưng hình như vẫn còn một số bạn không thích đọc Thông báo, nên từ hôm nay, bất cứ thư nào không gửi vào trong bài Thông báo và chỉ ghi khơi khơi kiểu “cho mình xin pass” mà không có tên truyện thì ta sẽ không đáp ứng nữa, và một ngày sau khi đăng com ta sẽ xóa.

Còn trường hợp không muốn hỏi xin ngay trên blog thì mọi người có thể liên hệ với ta qua địa chỉ: Gfeden@ymail.com

Chuyên mục:Uncategorized