Lưu trữ

Archive for 22/07/2010

[Diễm quỷ]Chương 2

22/07/2010 4 comments

Đệ nhị chương

(Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gfeden/ Xuân Miên)

Sáng sớm, quạ đêm lông đen mắt đỏ vỗ cánh bay tới, khôn khéo đậu trước cửa sổ phòng Không Hoa.

“Bị đánh cắp rồi?” Trong Minh phủ xưa nay vốn có ghi chép tỉ mỉ về các triều đại phàm gian, vậy mà chỉ có vương triều họ Sở từ Linh đế trở đi, lại không biết tung tích ghi chép liên quan.

Xem chi tiết…