Lưu trữ

Archive for 29/07/2010

STP – Hình

29/07/2010 2 comments

Rảnh rỗi ngồi vẽ hình cho truyện ^^, kết quả là tay dính đầy than chì và 2 bức:

https://i2.wp.com/c.upanh.com/images_cache/upload/10/767/LATw700_0.14906304.TK.jpg

Yup, bé Tử Kỳ, và bé đang khóc, nguyên nhân không gì khác hơn là sau khi nhìn thấy 2 anh giai nhà chúng ta đang… ^^’

Còn đây là phác thảo Vũ Sinh – Tử Kỳ cùng sự quấy rối của 2 bàn tay của 2-kẻ-nào-đó 😀 (mọi người đoán được là ai không? =D ):

https://i1.wp.com/c.upanh.com/images_cache/upload/10/767/KUXw700_0.14906322.IMG_193w700_0.jpg

Tử Kỳ rõ ràng là đang e thẹn XD, còn Vũ Sinh… nhíu mày nhưng đỏ mặt a ~ :”>

Đợi vài hôm nữa sẽ lọc nét, đi mực rồi thử dọc màu ^^b.

Chuyên mục:Uncategorized Thẻ: