Lưu trữ

Archive for 31/07/2010

STP – Hình 2

31/07/2010 2 comments

Sản phẩm trong một buổi chiều ^^:

Lên màu bằng chì màu nước, sau đó chụp hình rồi quăng lên PS chỉnh ánh sáng và blur cho mịn lại ;D.

Chuyên mục:Uncategorized Thẻ: