Lưu trữ

Archive for 10/08/2010

[Báo ân kí]Phiên ngoại

10/08/2010 6 comments

Tiểu hồ li nhật kí

(Nhật kí của tiểu hồ ly)

(Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gfeden/ Xuân Miên)

Năm Đinh Hợi tháng ba ngày ba, hôm nay là một ngày nắng.

Tiên sinh dạy chúng ta một bài thơ, tên rất quái gở, gọi là “Thượng tà”. Ta học lâu lắm, không thuộc được. Tiểu Tứ đọc mấy lần đã thuộc, tiên sinh liền xoa đầu nó, khen nó thật thông minh. Ta thấy Tiểu Tứ cúi thật thấp mặt đỏ ửng. Hừ, ngày mai gọi thêm Ngũ Nhi và Đậu Tử, cùng đánh nó một trận.

Xem chi tiết…