Lưu trữ

Archive for 15/08/2010

[Đào hoa hành]Chương 9

15/08/2010 6 comments

Đệ cửu chương

(Tác giả: Đỗ Thủy Thủy

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gfeden/ Xuân Miên)

“Người này thế nào?” Đào Hoa Cẩn Tam nhìn bóng dáng của ba người nhóm tiểu nhân vật rời đi, hỏi Đại Hồng.

Đại Hồng chậm rãi gật đầu, “Long phượng nhân gian.”

Xem chi tiết…