Lưu trữ

Archive for 12/09/2010

[Diễm quỷ]Chương 5

12/09/2010 5 comments

Chương 5

(Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gfeden/ Xuân Miên)

Đại Hàn, tiểu thành Giang Nam nhất quán ấm áp như xuân cũng bắt đầu nhẹ rơi hoa tuyết, gió Bắc lớn đến tựa như có thể thổi tung người ta. Trong bóng đêm, Diễm quỷ vụt di chuyển bay trên mái hiên đầu tường lả lướt đến giống như một phiến lá bị cuốn trong gió.

Xem chi tiết…