Lưu trữ

Archive for 30/09/2010

[Hồ ly tướng công][Quyển 5]Chương 2

30/09/2010 9 comments

Đệ nhị chương. Thất tung đích hài tử

(Đứa trẻ mất tích)

(Tác giả: 跳跃的火焰

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

Nghiệp gia phía tây cũng giống như Tang gia, đều là đại hộ của Bình Thạch trấn. Có điều Nghiệp gia kinh doanh là buôn bán gốm sứ. Nhắc đến đồ sứ chạm trổ thanh hoa của sản vật lò tổ Nghiệp gia, thì toàn quốc không ai không biết không người không hiểu. Hàng năm huyện Tiền Đường tiến cống vào trong kinh, hàng thêu hai mặt của Tang gia và đồ sứ chạm trổ thanh hoa của Nghiệp gia đều là tinh phẩm không thể thiếu. Tổ tiên Nghiệp gia đã từng làm quan. Nghe nói lão tổ tông sau khi từ quan thoái ẩn về quê đã ngắm trúng vùng phong thủy bảo địa Bình Thạch trấn này, bèn xây nhà định cư ở đây. Cho nên Nghiệp phủ tương đối có phần hơi hướm uy hách của nhà quan.

Xem chi tiết…