Lưu trữ

Posts Tagged ‘Vọng Nguyệt kí sự’

Relax ~

01/05/2011 16 comments

Một chút xả hơi cho đầu óc nhẹ bớt nào 😉 ~ Thân tặng tất cả các bạn đã ủng hộ mình bấy lâu ^^~ Chúc mọi người ngày nào cũng vui vẻ và thoải mái ~

============

Vọng Nguyệt kí sự – part 1/??? =D

Ngày xửa ngày xưa, trên một ngọn núi tách biệt với thế nhân, có hai bạn trẻ sống với nhau rất ư là hạnh phúc:

Cuộc sống hạnh phúc của bạn trang chủ và bạn tùy tùng~

Vì tên seri là Vọng Nguyệt kí sự nên đương nhiên bạn trang chủ sẽ tên Vọng và bạn tùy tùng tên Nguyệt rồi =))

(Ta tô màu bằng chuột đó, tin hem? Thiệt là mỏi tay đó mà ~ D:)

Xem chi tiết…